Europarättslig Tidskrift

ERT 2003 4

Tomas Dahlman, Josefin Almer, Jan Södergren, Paulina Dejmek, Frida Kristiansson, Per Karlsson, Carl Fredrik Bergström, Matilda Rotkirch, Jan Andersson, Said Mahmoudi, Henrik Paulander, Kent Karlsson, Natasha Benalal, Malou Larsson, Ulf Bernitz

ERT 2003 4

Read online
Download as PDF
Download ONIX specification

Table of Contents

5

LEDARARTIKEL

7

Sverige efter folkomröstningen
Tomas Dahlman

13

ARTIKLAR

15

Europeiska konventet om Europas framtid
Josefin Almer

36

Axplock III - Ur svensk konventionstillämpning
Jan Södergren

56

Genomförandet av europabolaget i nationell rätt - lättare sagt än gjort?
Paulina Dejmek

73

EG-domstolens behörighet att meddela förhandsbesked
Frida Kristiansson

91

Konkurrensrätten i Sverige och förordning 1/2003
Per Karlsson

121

De fristående myndigheternas ställning i EU:s konstitution
Carl Fredrik Bergström, Matilda Rotkirch

143

DEBATT

145

Ogiltighet, konkurrensrätt och öppna dörrar - låssmed eller bruksanvisningar?
Jan Andersson

153

RÄTTSFALL

155

Strängare nationella skyddsåtgärder enligt den s.k. "miljögarantiklausulen"
Said Mahmoudi

165

Tolkningen av EG-fördragets begrepp "bestämmelser om skatter och avgifter"
Henrik Paulander

171

DOKUMENTATION

173

Aktuellt under 2003
Kent Karlsson, Natasha Benalal

197

RECENSIONER

199

Jonas Ebbesson (red.), Access to Justice in Environmental Matters in the EU
Said Mahmoudi

203

Vedder, H, Competition Law, Environmental Policy and Producer Responsibility; Experiences in the Netherlands from a European perspective
Malou Larsson

207

Hans Henrik Lidgard, Parallellhandel. Konsumtion av immaterialrätt i Europa och USA
Ulf Bernitz