Europarättslig Tidskrift

ERT 2003 3

Wiweka Warnling-Nerep, Tomas Lindell, Jesper Jonasson, Ann-Christine Halén, Henrik Leffler, Suvi Sankari, Xavier Groussot, Petter Asp, Ulf Bernitz, Ida Otken Eriksson, Kent Karlsson, Anna Tissot-Favre

ERT 2003 3

Read online
Download as PDF
Download ONIX specification

Table of Contents

7

LEDARARTIKEL

9

Gourmet-målet än en gång: Folkhälsoskälen var inte tillräckliga
Wiweka Warnling-Nerep

17

ARTIKLAR

19

Problem för fri rörlighet på den inre marknaden
Tomas Lindell, Jesper Jonasson

40

"Huvudsakliga intressen" och "driftställe" - nya begrepp inom insolvensrätten
Ann-Christine Halén

57

Skadestånd för överträdelser av reglerna om offentlig upphandling
Henrik Leffler

82

EU Law in Finland and Sweden: A Survey of the Preliminary References, National Jurisprudence and Legal Integration
Suvi Sankari

109

A Third Step in the Process of EU Constitutionalization: A Binding Charter of Fundamental Rights?
Xavier Groussot

133

RÄTTSFALL

135

EG-domstolen i tredje pelaren
Petter Asp

146

Gourmet-målet: Marknadsdomstolen finner annonseringsförbud för alkohol otillåtet enligt EG-rätten
Ulf Bernitz

157

DEBATT

159

Marknadsdomstolens dom i Gourmet-målet: resonemang kring proportionalitet
Ida Otken Eriksson

173

DOKUMENTATION

175

Aktuellt under 2003
Kent Karlsson, Anna Tissot-Favre