Europarättslig Tidskrift

ERT 2003 2

Nils Wahl, Thomas Bull, Håkan Jonsson, Olle Abrahamsson, Lena Hjelm-Wallén, Göran Lennmarker, Carl Fredrik Bergström, Matilda Rotkirch, Fredrik Langdal, Pär Hallström, Ola Zetterquist, Joakim Nergelius, Lotta Vahlne Westerhäll, Robert Moldén, Maria Bergström, Carl-Magnus Uggla, Ulf Bernitz, Kent Karlsson, Anna Frideen, Ija Fink Lundgren, Lars Gorton

ERT 2003 2

Read online
Download as PDF
Download ONIX specification

Table of Contents

5

INLEDNING

7

Inledning
Nils Wahl

9

EUROPAKONVENTET

11

Behövs en konstitution i Europa?
Thomas Bull

15

SVERIGE OCH EUROPAKONVENTET

17

Europakonventet - status och innehåll
Håkan Jonsson

26

Sveriges ställningstaganden i Europakonventet
Olle Abrahamsson

34

Europakonventet
Lena Hjelm-Wallén

38

Europakonventet
Göran Lennmarker

45

INSTITUTIONERNAS ROLL

47

Förslaget om införande av en formell normhierarki: en förtydligad ansvarsuppdelning?
Carl Fredrik Bergström, Matilda Rotkirch

57

Centralisering och vertikal beslutskompetens i den Europeiska unionen - bakgrund och möjliga reformer
Fredrik Langdal

71

SAMMANFATTNING

73

Kommentar till Europeiska konventets arbete
Pär Hallström

77

En moraliskt grundad konstitution för EU
Ola Zetterquist

81

Kommentar till Europakonventet
Joakim Nergelius

89

DEBATT

91

Tillstånd till och ersättning för sjukvård utomlands - ett typfall
Lotta Vahlne Westerhäll

105

Förutsättningar för följdavtals ogiltighet - en replik
Robert Moldén

119

RÄTTSFALL

121

Gemenskapslagstiftaren kvitterar i det andra tobaksmålet
Maria Bergström

133

Underprisöverlåtelser av kapitalbeskattad egendom och EG-(skatte)rätten
Carl-Magnus Uggla

150

Missbruk av dominerande ställning i form av prisdiskriminering - restitution och betalningsbefrielse
Ulf Bernitz

155

DOKUMENTATION

157

Aktuellt under 2003
Kent Karlsson, Anna Frideen

181

RECENSIONER

183

Marie Larsson: Konsumentskyddet över gränserna - särskilt inom EU En studie i internationell privat- och processrätt
Ija Fink Lundgren

187

Henrik Bull, Det indre marked for tjenester og kapital. Import av finansielle tjenester
Lars Gorton