Nordiskt Immateriellt Rättsskydd

NIR 1933 1

B. Wyller, Bent Carlsen, Martin Berggren, Åke von Zweigbergk

NIR-1933-1

Read online
Download as PDF
Download ONIX specification

Table of Contents

3

OM INNARBEIDELSE AV VAREMERKER EFTER NORSK RETT.
B. Wyller

8

KONSTRUKTIONSBESKYTTELSE?
Bent Carlsen

16

OM PATENTOMBUDSMANNA VERKSAMHET.
Martin Berggren

26

PARISUNIONEN, DEN STUNDANDE LONDONKONFERENSEN OCH DE NORDISKA LÄNDERNA.
Åke von Zweigbergk

38

FRA DANSK DOMSPRAKSIS.

44

FRA NORSK RETTSPRAKSIS.

56

UR SVENSK PRAXIS.

65

NOTISER.

70

FÖRENINGSMEDDELANDEN.