Europarättslig Tidskrift

ERT 2003 1

Hans Henrik Lidgard, Mats Bergman, Josefin Almer, Niels Fenger, Caroline Fellenius-Omnell, Charlotte Landström, Christian Dahlman, Sven Norberg, Jan Thörnhammar, Jan-Erik Falk, Ulf Bernitz, Juha Raitio, Johanna Engström, Kent Karlsson, Anna Frideen, Joakim Nergelius, Jaan Paju

ERT 2003 1

Read online
Download as PDF
Download ONIX specification

Table of Contents

7

LEDARARTIKEL

9

Konkurrensrätt i förändring: modernisering, decentralisering och rättssäkerhet
Hans Henrik Lidgard

19

ARTIKLAR

21

Missbruk av dominerande ställning på avreglerade marknader
Mats Bergman

40

Institutionell reform av EG:s värdepappersmarknad
Josefin Almer

60

Traktatens artikel 49 og statistisk diskrimination - om modstridende begreber og vejen frem mod en fleksibel retspraksis
Niels Fenger

80

Moderniseringen av EG:s konkurrensrätt - kan en parallell tillämpning av EG:s konkurrensrätt och nationell konkurrensrätt garantera konvergens?
Caroline Fellenius-Omnell, Charlotte Landström

97

Europeisk harmonisering av produktansvar
Christian Dahlman

115

DEBATT

117

Moderniseringsreformen beträffande EU:s antitrustpolitik i hamn
Sven Norberg

131

Egendomsskyddet enligt konventionen i ett skatterättsligt perspektiv
Jan Thörnhammar

147

RÄTTSFALL

149

Tillåtna kriterier vid offentlig upphandling
Jan-Erik Falk

155

Till frågan om lagförarbetens position: en oförbindande direktivbilaga angående oskäliga avtalsvillkor kunde införlivas genom förarbetsuttalanden
Ulf Bernitz

160

What is the Court of Final Instance in the Framework of Article 234(3) EC in Sweden? - Preliminary Ruling in the Criminal Proceedings Against Kenny Roland Lyckeskog
Juha Raitio

167

Effektivt rättsskydd i förvirring - nationell process- och sanktionsrätt i ljuset av C-253/00 Muñoz
Johanna Engström

183

DOKUMENTATION

185

Aktuellt under 2002
Kent Karlsson, Anna Frideen

217

RECENSIONER

219

Ulf Bernitz, Sverige och Europarätten, Norstedts 2002
Joakim Nergelius

227

Bokanmälan
Jaan Paju