Europarättslig Tidskrift

ERT 2002 4

Per Cramér, Pär Remnelid, Martin Månsson, Jan Södergren, Erik Werlauff, Paulina Dejmek, Sven Norberg, Charlotte Cederschiöld, Ulf Öberg, Foad Hoseinian, Staffan Ingmanson, Kent Karlsson, Anna Frideen, Pär Hallström, Joanna Gomula, Ija Fink Lundgren

ERT 2002 4

Read online
Download as PDF
Download ONIX specification

Table of Contents

5

LEDARARTIKEL

7

Terrorismens återverkningar i Europarätten
Per Cramér

13

ARTIKLAR

15

Nytt EG-gruppundantag för distribution och service av motorfordon
Pär Remnelid, Martin Månsson

37

Axplock II - ur svensk konventionstillämpning
Jan Södergren

61

Freedom of Expression, and Interference with the Freedom - Interests, conflicting interests and proportionality under the ECHR
Erik Werlauff

87

Nya trender i europeisk bolagsrätt - inte bara gyllene aktier och europabolag?
Paulina Dejmek

103

DEBATT

105

EU-kommissionens reform av bildistributionen i Europa - hot eller möjlighet?
Sven Norberg

119

Europaparlamentet kompromissar med sin konstitutionella rätt till information
Charlotte Cederschiöld, Ulf Öberg

125

RÄTTSFALL

127

Följdavtals giltighet - restriktiv eller systematisk lagtolkningsmetod?
Foad Hoseinian

136

EG-domstolens avgörande i Baumbast och R - Artikel 18.1 EG har direkt effekt
Staffan Ingmanson

145

DOKUMENTATION

147

Aktuellt under 2002
Kent Karlsson, Anna Frideen

173

RECENSIONER

175

Ola Zetterquist, A Europe of Member States or of the Citizens? - Two philosophical perspectives on sovereignty and rights in the European Community
Pär Hallström

179

The EU and the WTO. Legal and Constitutional Issues, ed. G. de Búrca and J. Scott
Joanna Gomula

183

NOTISER

185

"Den internationella privaträttens europeisering" - ett symposium i Uppsala 13-15 september 2002
Ija Fink Lundgren