Europarättslig Tidskrift

ERT 2002 3

Kaarli Harry Eichhorn, Norbert Reich, Solvita Harbacevica, Jesper Lau Hansen, Jaakko Husa, Ulf Bernitz, Said Mahmoudi, Ulla Neergaard, Helena Larsson Haug, Jörgen Hettne, Marie Nygren, Mats Nilsson, Maria Byström, Kent Karlsson, Maria Velasco, Sari Kouvo

ERT 2002 3

Read online
Download as PDF
Download ONIX specification

Table of Contents

5

LEDARARTIKEL

7

Medlemsstaternas nya bruk av koncentrationsförord-ningens artikel 22 - "en flygande holländare" som skapar osäkerhet för fusioner
Kaarli Harry Eichhorn

15

ARTIKLAR

17

The Stony Road to Brussels: The Many Ways of EA Nationals and Residents into Union Citizenship - and the Many Attempts to Keep them Out
Norbert Reich, Solvita Harbacevica

41

If at First You Don't Succeed: Reconsider! - The Regulation of Takeovers within the European Union
Jesper Lau Hansen

62

Constitutional transformation in Europe - mixing law and politics?
Jaakko Husa

78

EU:s rättighetsstadga - hur kan den knytas till EU- och EG-fördragen?
Ulf Bernitz

90

EG-domstolens miljörelevanta avgöranden under 2001
Said Mahmoudi

104

EU-Konkurrenceret og national regulering af advokaterhvervet
Ulla Neergaard

120

Europeisk förvärvskontroll - Kommissionens Grönbok om översynen av koncentrationsförordningen
Helena Larsson Haug

133

RÄTTSFALL

135

ABB-domen - Förstainstansrättens dom av den 20 mars 2002 i mål T-31/99, ABB mot kommissionen
Jörgen Hettne

145

Förstainstansrättens dom i airtours-målet - betyder kollektiv dominans tyst samordning?
Marie Nygren, Mats Nilsson

173

Mycket väsen för ingenting? Enskildas snäva talerätt vid gemenskapsdomstolarna bekräftad
Maria Byström

183

DOKUMENTATION

185

Aktuellt under 2002 - Rättsfall, Lagstiftning, Dokumentation
Kent Karlsson, Maria Velasco

217

RECENSIONER

219

Lotta Lerwall: Könsdiskriminering. En analys av nationell och internationell rätt.
Sari Kouvo