Europarättslig Tidskrift

ERT 2002 2

Jürgen Basedow, Sideek Mohamed, Jacob W.F. Sundberg, Staffan Ingmanson, Jörgen Hettne, Mathias Fors, Kristian Ilner, Axel Calissendorff, Malin Persson Giolito, Marianne Levin, Henrik Matz, Inge Kaasen, Carl Lebeck, Kent Karlsson, Maria Velasco, Richard Wessman, Ronnie Eklund, Jens Fejø, Jaan Paju

ERT 2002 2

Read online
Download as PDF
Download ONIX specification

Table of Contents

5

LEDARARTIKEL

7

Towards a European Insurance Contract Act
Jürgen Basedow

13

ARTIKLAR

15

Swedish accession to the euroland
Sideek Mohamed

36

Från Europarådet till EU-stadgan
Jacob W.F. Sundberg

43

Likabehandling, unionsmedborgarskap och rätten till sociala förmåner
Staffan Ingmanson

62

Gemenskapsdomstolarnas rättskontroll och allmänna förvaltningsrättsliga principer
Jörgen Hettne

85

Bolagens fria rörlighet, vad blir nästa steg?
Mathias Fors

105

DEBATT

107

Norge og EØS - den europeiske livsløgnen
Kristian Ilner

117

RÄTTSFALL

119

Förbud mot integrerat samarbete mellan advokater och revisorer strider inte mot EG-rätten
Axel Calissendorff, Malin Persson Giolito

124

Zino Davidoff och Tesco Stores samt Costco
Marianne Levin

137

Arbetsdomstolen undanröjer tingsrätts beslut om förhandsavgörande - några EG-processrättsliga synpunkter
Henrik Matz

145

Rebate of taxes = state aid?
Inge Kaasen

151

Förstainstansrättens avgörande i mål T-54/99, max.mobil
Jörgen Hettne

158

Preciserat statsansvar under Europakonventionen?
Carl Lebeck

163

DOKUMENTATION

165

Aktuellt under 2001
Kent Karlsson, Maria Velasco

193

RECENSIONER

195

Larry Siedentop, Democracy in Europe
Carl Lebeck

201

Eric Gastinel och Mark Milford, The Legal Aspects of the Community Trade Mark
Richard Wessman

204

Niklas Bruun & Jari Hellsten, Collective Agreements and Competition Law in the EU
Ronnie Eklund

209

Nils Wahl, Konkurrensskada - Skadeståndsansvar vid överträdelse av EG:s konkurrensregler och den svenska konkurrenslagen
Jens Fejø

211

NOTISER

213

XX FIDE-kongressen 30 oktober - 2 november 2002
Jaan Paju