Europarättslig Tidskrift

ERT 2002 1

Per-Olof Nestenborg, Michael Slavicek, Glenn Fletcher, Jan-Erik Falk, Kai Krüger, Sven Norberg, John Temple Lang, Eamonn Gallagher, Lotta Lerwall, Hans Sundberg, Ingeborg Simonsson, Kent Karlsson, Maria Velasco, Said Mahmoudi, Jaan Paju

ERT 2002 1

Read online
Download as PDF
Download ONIX specification

Table of Contents

5

LEDARARTIKEL

7

Upphandlingslagstiftningen, ett verktyg i affärsmässighetens tjänst?
Per-Olof Nestenborg

13

ARTIKLAR

15

Upphandlingens olika ansikten
Michael Slavicek

35

Update on EC public procurement law: the proposals to amend the public sector and utilities directives
Glenn Fletcher

45

Miljökrav vid upphandling
Jan-Erik Falk

57

Non-economical "soft" and "green" considerations in public contract award procedures
Kai Krüger

68

Anbudskarteller som hinder mot effektiv upphandling - Ett praktiskt exempel från EU-kommissionens praxis
Sven Norberg

79

DEBATT

81

What sort of European Commission does the European Union need?
John Temple Lang, Eamonn Gallagher

99

RÄTTSFALL

101

Avskedande pga. graviditet - alltid könsdiskriminering
Lotta Lerwall

113

Lönegarantidirektivets tillämpning i Sverige
Hans Sundberg

124

Åläggande enligt 45 § konkurrenslagen - kommentar till MD 2001:23
Ingeborg Simonsson

129

DOKUMENTATION

131

Aktuellt under 2001
Kent Karlsson, Maria Velasco

161

RECENSIONER

163

Jan H. Jans, European Environmental Law
Said Mahmoudi

166

Johan Alling, Karin Jönsson, Fredrik Lindberg. Beslut, dokumentation och öppenhet i EU
Jaan Paju

169

NOTISER

171

Nordiska juristmötet i Helsingfors 2002