Europarättslig Tidskrift

ERT 2001 4

Ulf Bernitz, Erik Wennerström, Inge Kaasen, Clarence Crafoord, Maria Svahn, Torbjörn Andersson, Nils Wahl, Jaan Paju, Henrik Paulander, Kent Karlsson, Maria Velasco, Jörgen Hettne

ERT 2001 4

Read online
Download as PDF
Download ONIX specification

Table of Contents

5

LEDARARTIKEL

7

Mot en europeisk civillag?
Ulf Bernitz

13

ARTIKLAR

15

Europeiskt arbete mot IT-brottslighet
Erik Wennerström

32

Sverige och europarätten - Avskedsföreläsning 31 maj 2001
Ulf Bernitz

46

EØS artikkel 61 - støtte gitt av staten eller av statlige midler - statlige reguleringer som ikke omfattes
Inge Kaasen

57

Inhemsk gottgörelse för kränkningar av Europakonventionen
Clarence Crafoord

87

DEBATT

89

Borde E-handelsdirektivet redan tillämpas?
Maria Svahn

101

RÄTTSFALL

103

EG-domstolens avgörande i Océano-målet samt konsumenträtt och forumregler i Sverige
Torbjörn Andersson

112

Skadestånd i konkurrensrättsmål
Nils Wahl

118

Begreppet domstol i artikel 234 i EG-fördraget
Jaan Paju, Henrik Paulander

129

DOKUMENTATION

131

Aktuellt under 2001
Kent Karlsson, Maria Velasco

153

RECENSIONER

155

Maria Fritz - Jörgen Hettne - Hans Rundegren
Ulf Bernitz

157

Legitimate Expectations in Administrative Law, Søren Schønberg
Jörgen Hettne

161

NOTISER

163

XX FIDE-kongressen 30 oktober - 2 november 2002
Jaan Paju

164

Konkurrensforskning 2002/2003