Europarättslig Tidskrift

ERT 2001 3

Jaan Paju, Jacob Söderman, Katarina Goulet, Ingeborg Simonsson, Jessica Carlsson, Ole Due, Ulf Öberg, Olle Abrahamsson, Maarit Jänterä-Jareborg, Lars Pehrson, Ulf Bernitz, Kent Karlsson, Thomas Ander

ERT 2001 3

Read online
Download as PDF
Download ONIX specification

Table of Contents

5

Inledande ord
Jaan Paju

7

LEDARARTIKEL

9

Medborgaren och grundavtalets väktare
Jacob Söderman

21

ARTIKLAR

23

Europabolaget
Katarina Goulet

40

Rättssäkerhet vid gryningsräder enligt konkurrenslagen
Ingeborg Simonsson

68

Sverige och Schengen
Jessica Carlsson

84

The Court of Justice after Nice
Ole Due

91

Mållös i Luxemburg? - EG-domstolens dom i Connolly-målet
Ulf Öberg

113

DEBATT

115

Obefogad ängslan för den svenska offentlighetsprincipen
Olle Abrahamsson

120

Slutreplik från stenbrottet
Ulf Öberg

125

RÄTTSFALL

127

När är harmoniserade gemenskapsregler internationellt tvingande?
Maarit Jänterä-Jareborg

137

Staten ansågs ha begått en allvarlig överträdelse av EG-rätten
Lars Pehrson

144

Gourmet-målet - kan det diskriminerande svenska förbudet mot alkoholreklam godtas av folkhälsoskäl?
Ulf Bernitz

151

DOKUMENTATION

153

Aktuellt under 2001
Kent Karlsson, Thomas Ander

173

RECENSIONER

175

General principles of European Community Law - Reports from a Conference in Malmö 27-28 August 1999, redigeret af Ulf Bernitz og Joakim Nergelius
Ole Due