Europarättslig Tidskrift

ERT 2001 2

Iain Cameron, Tomas Israelsson, Staffan Holmlund, Roger Persson Österman, John Temple Lang, Nils Wahl, Ulf Öberg, Jörgen Holgersson, Kent Karlsson, Thomas Ander, Sideek Mohamed, Ulf Bernitz

ERT 2001 2

Read online
Download as PDF
Download ONIX specification

Table of Contents

5

LEDARARTIKEL

7

EU-Stadgan om de grundläggande rättigheterna - för vem, och varför?
Iain Cameron

15

ARTIKLAR

17

Aktivism och hermeneutik
Tomas Israelsson

43

Nicefördraget
Staffan Holmlund

61

Icke diskrimineringsprincipen i skatterätten enligt Europafördraget - I ljuset av senare praxis
Roger Persson Österman

70

State measures restricting competition
John Temple Lang

89

DEBATT

91

Kommissionens förslag till modernisering av konkurrensreglerna (eller var det harmonisering?)
Nils Wahl

98

Sura svenska krusbär
Ulf Öberg

103

RÄTTSFALL

105

Ett banbrytande avgörande från EG-domstolen
Jörgen Holgersson

111

DOKUMENTATION

113

Aktuellt under 2001
Kent Karlsson, Thomas Ander

129

RECENSIONER

131

The Democratic Accountability of Central Banks, A Comparative Study of the European Central Bank, Fabian Amtenbrink
Sideek Mohamed

134

Constitutional Law of the European Union. Procedural Law of the European Union av Koen Lenaerts m fl
Ulf Bernitz