Europarättslig Tidskrift

ERT 2000 4

Erik Wennerström, Sven Norberg, Jo Hunt, Jo Shaw, Nevenko Misita, Henrik Carlborg, Hans G. Nilsson, Sophie Cavallin, Hans Henrik Lidgard, Ulf Bernitz, Kent Källström, Niklas Bruun, Finn Arnesen, Kent Karlsson, Thomas Ander, Nils Wahl, Olof Allgårdh, Sideek Mohamed, Jaan Paju

ERT 2000 4

Read online
Download as PDF
Download ONIX specification

Table of Contents

5

LEDARARTIKEL

7

Det svenska ordförandeskapet på det rättsliga området - business as usual med svensk profil
Erik Wennerström

15

ARTIKLAR

17

Moderniseringen av EU:s antitrustpolitik - från kommissionsmonopol till decentralisering och nätverkssamarbete
Sven Norberg

25

European legal studies: then and now
Jo Hunt, Jo Shaw

42

Investor compensation: a consumer perspective
Nevenko Misita

58

EG-rättens företrädesdoktrin: en "omöjlig figur"?
Henrik Carlborg

67

Eurojust - the beginning or the end of the European Public Prosecutor?
Hans G. Nilsson

88

Direkt ogiltighetstalan inför EG-domstolen - i ljuset av svensk förvaltnings- och konkurrensrätt
Sophie Cavallin

107

DEBATT

109

Re-exportförbud
Hans Henrik Lidgard

115

Privatinförsel av alkohol till Sverige: misstolkad EG-rätt
Ulf Bernitz

119

RÄTTSFALL

121

Kollektivavtalsparternas autonomi och lönediskriminering kommentar till Barnmorskemålet C-236/98
Kent Källström

127

EG-domstolen och Tham-professurerna
Niklas Bruun

133

Islands høyesterett følger EFTA-domstolen
Finn Arnesen

137

DOKUMENTATION

139

Aktuellt under 2000 - rättsfall, lagstiftning och dokumentation
Kent Karlsson, Thomas Ander

157

RECENSIONER

159

The EC Law of Competition
Nils Wahl

162

Regulating Social Europe
Olof Allgårdh

167

Legal Framework of the European Single Currency
Sideek Mohamed

171

NOTISER

173

XIX FIDE-kongressen 31 maj - 4 juni 2000
Jaan Paju

175

Konkurrensforskning