Europarättslig Tidskrift

ERT 2000 3

Jaan Paju, Joakim Nergelius, Karl Johan Dhunér, Leif Sevón, Percy Bratt, Jan Södergren, Albrecht Weber, Olle Abrahamsson, Ole-Andreas Rognstad, Ulf Bernitz, Sideek Mohamed, Henrik Paulander, Kent Karlsson, Thomas Ander, Ronnie Eklund, Ola Zetterquist

ERT 2000 3

Read online
Download as PDF
Download ONIX specification

Table of Contents

5

Inledande ord
Jaan Paju

7

LEDARARTIKEL

9

Att missbruka Europaintegrationens värden - Om varför EU:s Österrikebojkott är förfelad
Joakim Nergelius

17

ARTIKLAR

19

"Gryningsräder" och mänskliga rättigheter - något om företagens rättssäkerhet vid Europeiska kommissionens konkurrensrättsliga undersökningar
Karl Johan Dhunér

33

De mänskliga rättigheterna i EU
Leif Sevón

47

Europakonventionens tillämpning i det inhemska systemet
Percy Bratt, Jan Södergren

67

Axplock ur svensk tillämpning efter inkorporeringen av Europakonventionen 1995.
Percy Bratt, Jan Södergren

87

The European Charter of Fundamental Rights
Albrecht Weber

95

Öppenheten i EU - ett arbete med nationella komplikationer
Olle Abrahamsson

107

DEBATT

109

Konkurranserett og parallellimport - en kommentar til Hans Henrik Lidgards artikkel i ERT 2000 s. 260
Ole-Andreas Rognstad

119

RÄTTSFALL

121

Volvo-Scania-fallet U-kommissionens beslut att stoppa företagsförvärvet
Ulf Bernitz

127

The impact of the judgement in Trummer and Mayer on the E.U. financial market
Sideek Mohamed

139

Domen i målet Portugal mot rådet: Skall WTO-avtalen kunna åberopas vid talan om ogiltigförklaring av EG-rättsakter?
Henrik Paulander

147

DOKUMENTATION

149

Aktuellt
Kent Karlsson, Thomas Ander

169

RECENSIONER

171

Lynn M. Roseberry, The Limits of Employment Discrimination in the United States and European Community
Ronnie Eklund

175

Anmälan av Ulf Bernitz och Anders Kjellgren, "Europarättens grunder"
Ola Zetterquist