Europarättslig Tidskrift

ERT 2000 2

Ole Due, Alec Stone Sweet, Thomas L. Brunell, Maria Byström, Claes Lundblad, Mikael Wärnsby, Martin Johansson, Paulina Dejmek, Hans Henrik Lidgard, Ulf Bernitz, Peter-Christian Müller-Graff, Friedrich Wenzel Bulst, Tuomas Mylly, Juha Raitio, Kent Karlsson, Thomas Ander, Roger Persson Österman, Pär Hallström, Joakim Nergelius, Henrik Sundgren

ERT 2000 2

Read online
Download as PDF
Download ONIX specification

Table of Contents

5

LEDARARTIKEL

7

Regeringskonferencen og det judicielle system i EU
Ole Due

15

ARTIKLAR

17

The European Court, National Judges, and Legal Integration
Alec Stone Sweet, Thomas L. Brunell

31

Slaget om Mullaghmore
Maria Byström

47

Proportionalitetsprincipen inom förvaltningsrätten efter Barsebäcksdomen
Claes Lundblad, Mikael Wärnsby

71

Rättsfall från EG-domstolen 1999
Martin Johansson

84

Distansavtalsdirektivet ger ny svensk lag: distansavtalslagen
Paulina Dejmek

98

Konkurrensrätt och parallellimport - Exportförbudsklausuler
Hans Henrik Lidgard

117

DEBATT

119

Folkomröstning om EMU
Ulf Bernitz

131

RÄTTSFALL

133

New issues in a sensitive relationship
Peter-Christian Müller-Graff, Friedrich Wenzel Bulst

141

National Gaming Monopolies and Free Movement of Services
Tuomas Mylly

148

The Court of Last Instance in the Framework of Article 234(3) EC and the Finnish Courts of Appeal
Juha Raitio

159

DOKUMENTATION

161

Aktuellt under 2000
Kent Karlsson, Thomas Ander

179

RECENSIONER

181

David W. Williams, EC Tax Law
Roger Persson Österman

186

Andrew Evans, The EU structural funds
Pär Hallström

192

Takis Tridimas, The General Principles of EC Law
Joakim Nergelius

197

NOTISER

199

National Application of EC Competition law
Henrik Sundgren

200

Europaperspektiv 2000