Europarättslig Tidskrift

ERT 2000 1

Jaan Paju, Michael Steinicke, Olle Abrahamsson, Jan O. Karlsson, Tomas Dahlman, Marcus Lutter, Konrad W. Sahlfeld, Hans Sundberg, Jesper Lau Hansen, Henrik Paulander, Ulf Bernitz, Kent Karlsson, Thomas Ander, Lars Pehrson, Henrik Matz

ERT 2000 1

Read online
Download as PDF
Download ONIX specification

Table of Contents

5

LEDARARTIKEL

7

Östutvidgningen - en sällan skådad utmaning
Jaan Paju

15

ARTIKLAR

17

Bagatelgrænse ved anvendelsen af art. 28 - et udbudsretligt behov
Michael Steinicke

30

An Evaluation of the Cases before the European Court of Justice in which the Swedish Government has acted
Olle Abrahamsson

45

Revisionsrätten
Jan O. Karlsson

52

Förlikningsinstitutet - från Maastricht till Amsterdam
Tomas Dahlman

60

The Cross-Border Transfer of a Company's Seat in Europe
Marcus Lutter

71

De sju bilaterala avtalen mellan Schweiz och EU
Konrad W. Sahlfeld

82

Lönegaranti och EU-medlemskap
Hans Sundberg

103

DEBATT

105

Mellem diskrimination og restriktion på etableringsrettens område
Jesper Lau Hansen

111

RÄTTSFALL

113

EG-domstolens dom i Assidomän-målet
Henrik Paulander

120

Länsstyrelse eller regeringen kan ej begära förhandsavgörande från EG-domstolen
Ulf Bernitz

123

DOKUMENTATION

125

Aktuellt under 2000
Kent Karlsson, Thomas Ander

143

RECENSIONER

145

Access to justice
Ulf Bernitz

147

The Cambridge yearbook of European legal studies, Volume 1, 1998
Ulf Bernitz

149

Torbjörn Andersson, Dispositionspricipen och EG:s konkurrensregler
Hans Sundberg

154

Vanessa Edwards, EC Company Law
Lars Pehrson

157

NOTISER

159

European Law Moot Court Competition
Henrik Matz