Europarättslig Tidskrift

ERT 1999 4

Johan Coyet, Olof Allgårdh, Karsten Engsig Sørensen, Ninna Rösiö, Carl Johan Wieslander, Karin Åhman, Thomas Bull, Pär Hallström, Carl Bökwall, Hans Danelius, Ulf Bernitz, Carl Michael von Quitzow, Kent Karlsson, Thomas Ander, Olli Mäenpää, Lars Gorton, Thomas Erhag, Henrik Sundgren, Claes Mårtensson

ERT 1999 4

Read online
Download as PDF
Download ONIX specification

Table of Contents

5

Inledande ord

7

LEDARARTIKEL

9

Kommissionens vitbok om modernisering av reglerna om tillämpning av Artiklarna 81 och 82 i EG-fördraget
Johan Coyet

17

ARTIKLAR

19

Partsförhandlad lagstiftning - ny utveckling inom EU
Olof Allgårdh

36

Restriktionsforbudet på etableringsrettens område
Karsten Engsig Sørensen

57

Mainstreaming Human Rights in the EU's External Relations - Recent Trends
Ninna Rösiö, Carl Johan Wieslander

77

Barsebäck ur ett egendomsrättsligt perspektiv
Karin Åhman

94

Nationella domstolar och europeisk konstitutionalism
Thomas Bull

119

DEBATT

121

EU - varken förbundsstat eller das Ding an Sich
Pär Hallström

125

RÄTTSFALL

127

Gemenskapsrättens uniforma tillämpning i fara?
Carl Bökwall

137

Mål C-185/95 P Baustahlgewebe
Hans Danelius

140

Sebago och Davidoff - Mera om parallellimporten
Ulf Bernitz

144

Fallet Benetton
Carl Michael von Quitzow

153

DOKUMENTATION

155

Aktuellt
Kent Karlsson, Thomas Ander

167

RECENSIONER

169

Juhani Kortteinen, Kommitologins roll vid förberedelse och genomförande av EU:s beslut beträffande ekonomin
Olli Mäenpää

173

Sideek Mohamed, European Community law on the free movement of capital and the EMU, Stockholm 1999
Lars Gorton

184

Tamara K. Hervey, European Social Law and Policy, Longman London, 1998
Thomas Erhag

191

NOTISER

193

General Principles of Community Law
Henrik Sundgren

194

The National Application of EC Competition Law

195

EG-domstolens avgöranden från tiden före Sveriges medlemskap översatta
Claes Mårtensson

197

Konkurrensforskning 2000/2001