Europarättslig Tidskrift

ERT 1999 3

Olle Abrahamsson, Kent Karlsson, Fredrik Hägglund, Sven Norberg, Lars Pehrson, Anders Kjellgren, Henrik Matz, Carl Michael von Quitzow, Leif Mutén, Kenneth Bratthall

ERT 1999 3

Read online
Download as PDF
Download ONIX specification

Table of Contents

5

LEDARARTIKEL

7

EG-domstolens roll i tredje pelaren enligt Amsterdamfördraget
Olle Abrahamsson

15

ARTIKLAR

17

En kartläggning av Sveriges fem första år med EG-rätt
Kent Karlsson, Fredrik Hägglund

100

Den europeiska konkurrenspolitiken inför 2000-talet
Sven Norberg

109

RÄTTSFALL

111

Den s.k. miljögarantin och dess betydelse vid felaktig implementering av direktiv
Lars Pehrson

115

Centros - bolagsvärldens Flygande holländare?
Anders Kjellgren

121

Överklagande av beslut om förhandsavgörande
Henrik Matz

128

Några intressanta nya domar på området för finansiell rätt
Carl Michael von Quitzow

135

DEBATT

137

Replik till Jan-Mikael Bexhed
Leif Mutén

140

Om begreppen "Juridiction" och Domstol
Kenneth Bratthall

147

DOKUMENTATION

149

Aktuellt under 1999
Kent Karlsson, Fredrik Hägglund