Europarättslig Tidskrift

ERT 1999 1

Jaan Paju, Ulf Bernitz, Kent Karlsson, Fredrik Hägglund, Jürgen Basedow, Leif Sevón, Per Cramér, Kirsti Rissanen, Petter Asp, Peter Gjørtler, Göran Lysén, Said Mahmoudi, Kenneth Bratthall, Leif Mutén, Carl Fredrik Bergström

ERT 1999 1

Read online
Download as PDF
Download ONIX specification

Table of Contents

5

Inledande ord
Jaan Paju

7

LEDARARTIKEL

9

Sverige, EU och parallellimporten
Ulf Bernitz

19

ARTIKLAR

21

Begreppen "Failing Firm" och "Kollektiv Dominans"
Kent Karlsson, Fredrik Hägglund

44

The Renascence of Uniform Law
Jürgen Basedow

72

The Rôle of the Court in Assisting the Transition Process in Finland
Leif Sevón

78

Sverige och Ministerrådets beslut rörande EMU
Per Cramér

87

An Area of Justice and the European Union
Kirsti Rissanen

102

Franzén bit för bit
Petter Asp

119

The Introduction of the Euro
Peter Gjørtler

128

The European Community as a Self-contained Regime
Göran Lysén

137

DOKUMENTATION

139

Aktuellt under 1998
Kent Karlsson, Fredrik Hägglund

151

Rättegångsregler

164

Franzén - Landskrona TR:s dom

171

RÄTTSFALL

173

Utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden
Said Mahmoudi

180

EG-domstolens dom i det s.k. Victoriamålet
Kenneth Bratthall

187

DEBATT

189

Skatterättsnämnden får inte fråga Europadomstolen
Leif Mutén

193

RECENSIONER

195

Joakim Nergelius, Amsterdamfördraget och EU:s institutionella maktbalans
Carl Fredrik Bergström

202

EU-Karnov. EU:s rättsakter med kommentarer
Ulf Bernitz