Europarättslig Tidskrift

ERT 1998 1

Jaan Paju, Ulf Bernitz, Laila Freivalds, Nils Wahl, Hans Henrik Lidgard, Henrik Paulander, Pär Hallström, Michael Droege, Kristina Ståhl, Vicki Paskalia, Kent Karlsson, Fredrik Hägglund

ERT 1998 1

Read online
Download as PDF
Download ONIX specification

Table of Contents

3

Presentation
Jaan Paju, Ulf Bernitz

5

Europarättslig Tidskrift
Ulf Bernitz

9

ARTIKLAR

11

The Rule of Law in an enlarged European Union
Laila Freivalds

16

Application of Competition Rules in Sweden
Nils Wahl

31

Regional konsumtion i EU hindrar parallellimport från lågprisländer
Hans Henrik Lidgard

59

Att förstå artikel 177
Jaan Paju, Henrik Paulander

88

Är EU ett statsförbund?
Pär Hallström

102

Brysselkonventionen och konkurrensrätten
Michael Droege

123

RÄTTSFALL

125

Mål C-118/96 Jessica Safir mot Skattemyndigheten i Dalarnas län
Kristina Ståhl

129

Mål C-275/96 Anne Kuusijärvi mot Riksförsäkringsverket
Vicki Paskalia

135

Kommissionen påför böter vid en försenad förvärvsanmälan
Kent Karlsson, Fredrik Hägglund

139

DOKUMENTATION

141

Svenska domstolars begäran om förhandsavgöranden

147

Aktuellt under 1998 I samarbete med advokat Kent Karlsson och jur kand Fredrik Hägglund, Linklaters & Alliance Brysselkontor.
Kent Karlsson, Fredrik Hägglund

164

Aktuellt under 1998 efter pressläggning

169

RECENSIONER

171

EU-konkurrenceret 2. udgave, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 1997, 482 s.
Hans Henrik Lidgard

175

EU-initiativ Fakta Info Direkt, Stockholm 1998, 1 volym med lösbladssupplement
Ulf Bernitz

177

Kluwer International, Dordrecht, Nederländerna, 1998, 394 sid.
Ulf Bernitz

179

NOTISER

181

Nätverket för europarättsforskning

183

FIDE-kongressen 3-6 juni 1998
Jaan Paju

186

The Fide Reports 1998