Nordiskt Immateriellt Rättsskydd

NIR 1932 1

Gösta Eberstein, Vinding Kruse, K. von Hertzen, Bernt Lund, Bent Carlsen, E. M. Heinonen, Åke von Zweigbergk

NIR 1932 1

Read online
Download as PDF
Download ONIX specification

Table of Contents

3

REDAKTIONSANMÄLAN

7

OM UPPFINNINGAR OCH UPPTÄCKTER SÅSOM FÖREMÅL FÖR RÄTTSSKYDD
Gösta Eberstein

19

OM RETSBESKYTTELSE FOR TALKOMBINATIONER I VAREMÆRKER OG ANDRE FORRETNINGSKENDETEGN
Vinding Kruse

28

OM MUTOR OCH DERAS BEKÄMPANDE
K. von Hertzen

33

NORSK DOMSPRAKSIS EFTER DEN NORSKE VAREMERKELOV AV 2 JULI 1910
Bernt Lund

51

UTTALANDEN VID DEN NYA TIDSKRIFTENS STARTANDE

56

FRA DANSK DOMSPRAKSIS
Bent Carlsen

64

FRA NORSK RETTSPRAKSIS
Bernt Lund

65

PREJUDIKAT I FINLAND RÖRANDE INDUSTRIELLT RÄTTSSKYDD
E. M. Heinonen

68

UR SVENSK RÄTTSPRAXIS
Åke von Zweigbergk

73

NOTISER

75

FÖRENINGSMEDDELANDEN