Nordiskt Immateriellt Rättsskydd

NIR 2006 3

Karin Hedberg, Magnus Tonell, Niklas Karlsson, Erik Wold, Marianne Levin, Per Jonas Nordell, Johan Axhamn

NIR 2006 3

Read online
Download as PDF
Download ONIX specification

Table of Contents

3

Pharmaceutical innovation versus generic competition in the new EU pharmaceutical legislation
Karin Hedberg

21

Ersättning för lidande eller annat förfång vid upphovsrättsintrång – särskilt om ersättningsberäkningen
Magnus Tonell, Niklas Karlsson

42

Kan markedsføringsloven stenge for etterligning av utenlandske produkt som ikke er lansert i Norge?
Erik Wold

52

Litteratur
Marianne Levin

68

Ur svensk rättspraxis
Per Jonas Nordell

82

Direktivkonform tolkning av 49 § upphovsrättslagen i ljuset av databasdirektivet. En kommentar och analys av NJA 2005 s. 924
Johan Axhamn

99

Ur svensk rättspraxis forts.
Per Jonas Nordell