Nordiskt Immateriellt Rättsskydd

NIR 2010 4

Caroline Wüeggertz, Nina Barzey, Johan Axhamn, Henry Olsson, Jimmy Skogström, Per Jonas Nordell, Gunnar Karnell, Ulf Maunsbach

NIR 2010 4

Read online
Download as PDF
Download ONIX specification

Table of Contents

3

För bra för skydd. Registreringshindret mot en form som ger varan ett betydande värde
Caroline Wüeggertz

22

Functions of a trademark - a way of seeing life? The advertising function and the relation between double identity and extended protection
Nina Barzey

37

EU-domstolen tolkar originalitetskriteriet och inskränkningen till förmån för vissa tillfälliga former av mångfaldigande
Johan Axhamn

52

Den internationella immaterialrättsutvecklingen under första halvåret 2010. Vissa överraskande framsteg men också stora bakslag
Henry Olsson

62

Debatt

62

Modebranschens behov av adekvat designskydd
Jimmy Skogström

77

Ur svensk rättspraxis
Per Jonas Nordell

84

Kommentar till Högsta domstolens dom den 5 mars 2010 (NJA 2010 s. 135) - och litet till om tumnaglar
Gunnar Karnell

88

Ur svensk rättspraxis forts.
Ulf Maunsbach