Nordiskt Immateriellt Rättsskydd

NIR 1980 1

Lennart Sjöö, Gunnar Lind, Arne Midelfart, Bo Carlsson, Pertti Kolve, Agne Henry Olsson

NIR 1980 1

Read online
Download as PDF
Download ONIX specification

Table of Contents

3

Erfarenheter av den europeiska patentkonventionen, särskilt från nordisk synpunkt
Lennart Sjöö

21

Patenter på kemiske forbindelser. Sådanne patenters beskyttelsesområde efter den som følge af Europapatentkonventionerne gennemførte nordiske lovgivning
Gunnar Lind

37

Firmaretten og forholdet mellom firma og varemerker
Arne Midelfart

60

Den tekniska utvecklingens innehåll och betydelse för den ekonomiska tillväxten
Bo Carlsson

70

Notiser
Pertti Kolve, Agne Henry Olsson

89

Ur finsk praxis