Nordiskt Immateriellt Rättsskydd

NIR 1973 3

Henri Desbois, Gunnar Karnell, Fridtjof Frank Gundersen, Jytte Lindgård, Gunhild Hillbo, Jon Bing, Birger Stuevold Lassen

NIR 1973 3

Read online
Download as PDF
Download ONIX specification

Table of Contents

3

Le Droit d'auteur en France depuis la loi du 11 Mars 1957
Henri Desbois

19

Upphovsrättslig offentlighet och framföranderätt
Gunnar Karnell

39

Lisensavtaler i EF's kartellrett
Fridtjof Frank Gundersen

55

Notiser

59

Litteratur
Jytte Lindgård, Gunhild Hillbo

66

Ur finsk praxis

70

Fra norsk rettspraksis
Jon Bing, Birger Stuevold Lassen

82

Ur svensk praxis