Nordiskt Immateriellt Rättsskydd

NIR 1978 1

Klaus Pfanner, Seve Ljungman, Søren Schønning, Leif Kolster, Arne Kaarhus, Gunnar Deijenberg, Keijo Heinonen, Lennart Sjöö, Gunnar Sterner, Bengt Carneholt, Tove-Maj Kyrklund, Rigmor Carlsen, Staffan Onn, Lars Holmqvist, Claës Uggla, Ulf Bernitz, Lennart Körner, Kirsti Rissanen, Mogens Koktvedgaard, Finn Steenstrup, Mogens Plesner, Stig Strömholm, Paul Krüger Andersen, Jon Bing

NIR 1978 1

Read online
Download as PDF
Download ONIX specification

Table of Contents

3

The International Protectionof Appellations of Origin
Klaus Pfanner

21

Mönsterlagen i praxis
Seve Ljungman, Søren Schønning, Leif Kolster, Arne Kaarhus, Gunnar Deijenberg, Keijo Heinonen, Lennart Sjöö, Gunnar Sterner, Bengt Carneholt, Tove-Maj Kyrklund, Rigmor Carlsen, Staffan Onn, Lars Holmqvist, Claës Uggla, Ulf Bernitz, Lennart Körner

55

Varumärkena och deras betydelse
Kirsti Rissanen

78

Retsbeskyttelse af dyreforædling
Mogens Koktvedgaard

81

Retslig beskyttelse af mikroorganismer
Finn Steenstrup

89

Retslig beskyttelse af biologiskeprodukter - her: Planter
Mogens Plesner

97

Litteratur
Stig Strömholm, Paul Krüger Andersen

102

Notiser

111

Ur finsk praxis

113

Fra norsk rettspraksis
Jon Bing

125

Ur svensk praxis