Nordiskt Immateriellt Rättsskydd

NIR 1972 3

Hans Karlgren, M. Boguslavsky, Gunnar Karnell, Mikael P:son Westerlind, Gunnar Moore, Anders Mallmén, Seve Ljungman, Fridtjof Frank Gundersen, Peter Seipel

NIR 1972 3

Read online
Download as PDF
Download ONIX specification

Table of Contents

3

Degenererade varumärken
Hans Karlgren

24

Legal Protection of Industrial Designs in the U.S.S.R.
M. Boguslavsky

32

Upphovsrättslagens katalogskydd
Gunnar Karnell

45

Titelskydd
Mikael P:son Westerlind

74

Notiser
Gunnar Moore, Anders Mallmén

81

Litteratur
Seve Ljungman, Fridtjof Frank Gundersen, Peter Seipel

94

Fra norsk rettspraksis

102

Ur svensk praxis