Nordiskt Immateriellt Rättsskydd

NIR 1970 1

Alfred Bexelius, Seve Ljungman, Erik-Gustaf Brilioth, Hans Danelius, Chr. Bergwitz-Larsen, Carl-Ivar Skarstedt, Timo Kivi-Koskinen, Gunnar Sterner, Mogens Koktvedgaard, Ulf Bernitz, Gunhild Hillbo

NIR 1970 1

Read online
Download as PDF
Download ONIX specification

Table of Contents

3

Om verksamheten hos Statens nämnd för arbetstagares uppfinningar
Alfred Bexelius

23

Något om verkshöjd
Seve Ljungman

39

Identitetsproblem i musikalisk upphovsrätt
Erik-Gustaf Brilioth

70

U-länderna och upphovsrätten
Hans Danelius

79

Notiser
Seve Ljungman, Chr. Bergwitz-Larsen, Carl-Ivar Skarstedt, Timo Kivi-Koskinen

93

Litteratur
Gunnar Sterner, Mogens Koktvedgaard, Ulf Bernitz, Gunhild Hillbo

102

Ur finsk praxis

106

Ur svensk praxis