Nordiskt Immateriellt Rättsskydd

NIR 1974 4

Lennart Hamberg, Ole Lando, Seve Ljungman, Hans Cappelen, Fredrik Neumeyer, Peter Blok, Gunnhild Hillbo, Jon Bing

NIR 1974 4

Read online
Download as PDF
Download ONIX specification

Table of Contents

3

Europapatentkonventionen och produktpatent för kemiska föreningar
Lennart Hamberg

33

Dansk international varemrerke-, mønster- og patentret
Ole Lando

46

Några reflexioner kring den nya firmalagen och dess förhållande till varumärkesrätten
Seve Ljungman

56

Begrepet våpen, som heraldisk kjennetegn, i norsk lovgivning
Hans Cappelen

68

Notiser

77

Litteratur
Seve Ljungman, Fredrik Neumeyer, Peter Blok, Gunnhild Hillbo

92

Fra dansk domspraksis

118

Ur finsk praxis

124

Fra norsk rettspraksis
Jon Bing

129

Ur svensk praxis