Nordiskt Immateriellt Rättsskydd

NIR 1974 1

Bengt Moberg, Björn Koritz, Martti Castrén, Roald Röed, Lars Holmqvist, Gunnar Karnell, Fredrik Neumeyer, Jytte Lindgård, Hans Danelius, Gunnhild Hillbo, Jon Bing

NIR 1974 1

Read online
Download as PDF
Download ONIX specification

Table of Contents

3

Samtal om patent
Bengt Moberg

28

Konkurrensregleringen konsekvent?
Björn Koritz

52

Om tekniska förebilder och föreskrifter
Martti Castrén

66

Mønsterlovens krav om vesentlig forskjell fra kjente mønstre.
Roald Röed

77

Notiser

87

Litteratur
Lars Holmqvist, Gunnar Karnell, Roald Röed, Fredrik Neumeyer, Jytte Lindgård, Hans Danelius, Gunnhild Hillbo

99

Fra norsk rettspraksis
Jon Bing

107

Ur svensk praxis