Nordiskt Immateriellt Rättsskydd

NIR 1965 4

Ulf Bernitz, Chr. Bergwitz-Larsen, Julius Møller, Olli Ikkala, Ernst Klæbel, Hans Bergqvist, Örjan Grundén, Jens Chr. Mellbye, Keijo Heinonen, Stig Strömholm, Erik Lassen, Bengt Nihlmark

NIR 1965 4

Read online
Download as PDF
Download ONIX specification

Table of Contents

3

INDUSTRIELLT RÄTTSSKYDD OCH KONKURRENSBEGRÄNSNING
Ulf Bernitz, Chr. Bergwitz-Larsen, Julius Møller, Olli Ikkala, Ernst Klæbel, Hans Bergqvist, Örjan Grundén, Jens Chr. Mellbye, Keijo Heinonen

33

DEN TYSKA UPPHOVSRÄTTSREFORMEN I HAMN
Stig Strömholm

42

OM MODERKÆRINGER I VAREMÆRKESAGER
Erik Lassen

48

NOTISER

52

LITTERATUR
Bengt Nihlmark

56

FÖRENINGSMEDDELANDEN

61

FRA DANSK DOMSPRAKSIS

67

UR FINSK PRAXIS

69

FRA NORSK RETTSPRAKSIS

72

UR SVENSK PRAXIS