Nordiskt Immateriellt Rättsskydd

NIR 1965 3

Sten Tengelin, Mogens Plesner, Hans Bergqvist, Birger Stuevold Lassen, L. I. Suurla, Lennart Körner, Berndt Godenhielm, Jörgen Bengtsson, Jørgen Beyer, Y. J. Hakulinen, Julius Møller, Seve Ljungman, Gunnar Sterner, Ulf Bernitz

NIR 1965 3

Read online
Download as PDF
Download ONIX specification

Table of Contents

3

INLEDNING

4

TOLFTE NORDISKA MÖTET FÖR INDUSTRIELLT RÄTTSSKYDD
Sten Tengelin

7

KNOW-HOW OG ERHVERVSHEMMELIGHEDER
Mogens Plesner, Hans Bergqvist, Birger Stuevold Lassen, L. I. Suurla, Lennart Körner, Berndt Godenhielm, Jörgen Bengtsson, Jørgen Beyer, Y. J. Hakulinen, Julius Møller, Seve Ljungman

58

AKTUELLA FRÅGOR
Gunnar Sterner

61

LITTERATUR
Ulf Bernitz

67

NOTISER

73

FRA NORSK RETTSPRAKSIS

79

UR SVENSK PRAXIS

90

UR FINSK PRAXIS