Nordiskt Immateriellt Rättsskydd

NIR 1961 3-4

Åke von Zweigbergk, Arvid Frihagen, Keijo Heinonen, Hakon Hansson, Tore Oredsson, Gösta Eberstein

NIR 1961 3-4

Read online
Download as PDF
Download ONIX specification

Table of Contents

3

INTERNATIONELLT PATENTSAMARBETE
Åke von Zweigbergk

31

UTILBÖRLIG KONKURRANSE OG KONKURRANSEBEGRENSNING
Arvid Frihagen

48

SLÄKTNAMN OCH IDOLNAMN I FINSK RÄTT
Keijo Heinonen

57

OM UPPBYGGNADEN AV ETT KOMBINERAT PATENT- OCH NYTTOMÖNSTERSKYDDSSYSTEM
Hakon Hansson

63

MEKANISERING AV NYHETSGRANSKNINGSARBETET I PATENTANSÖKNINGSÄRENDEN
Tore Oredsson

71

KALLE KAUPPI
Gösta Eberstein

73

NOTISER

79

LITTERATUR

81

FÖRENINGSMEDDELANDEN

81

FRA DANSK DOMSPRAKSIS

99

UR FINSK PRAXIS

102

FRA NORSK RETTSPRAKSIS

123

UR SVENSK PRAXIS