Nordiskt Immateriellt Rättsskydd

NIR 1960 3-4

Åke von Zweigbergk, Svante Bergström, Per Brunsvig, W. E. von Eyben, Berndt Godenhielm, Y. J. Hakulinen, Erik Hedfeldt, Seve Ljungman, Torben Lund, Åke Lögdberg, Julius Møller, Julie Olsen, Sven Romanus, Birger Stuevold Lassen, Claës Uggla, Per H. Winsnes

NIR 1960 3-4

Read online
Download as PDF
Download ONIX specification

Table of Contents

7

GÖSTA EBERSTEIN 80 ÅR
Åke von Zweigbergk

14

ETT KONVENTIONSARBETE I SLUTFASEN
Svante Bergström

28

UTILBÖRLIG EFTERLIGNING AV PRODUKT UNDER DEN NORSKE KONKURRANSELOVEN
Per Brunsvig

48

FÆLLESNORDISKE KONKURRENCELOVE
W. E. von Eyben

56

OM PANTSÄTTNING AV IMMATERIALRÄTTER
Berndt Godenhielm

65

UPPHOVSMANNARÄTT OCH GIFTORÄTT
Y. J. Hakulinen

71

TANKAR VID ETT LAGVERKS FULLBORDAN
Erik Hedfeldt

78

EN BOK OM KONKURRENSRÄTT
Seve Ljungman

84

PRIORITETSPROBLEMET I OPHAVSRETTEN
Torben Lund

97

NÅGOT OM BETYDELSEN FÖR UPPHOVSRÄTTSLIGT SKYDD AV SYFTET MED FRAMSTÄLLNINGEN AV ETT HANTVERKS- ELLER INDUSTRIALSTER
Åke Lögdberg

104

LOVLIG PLAGIERING
Julius Møller

109

NOGLE SPØRGSMAL OM MØNSTERBESKYTTELSE OG ILLOYAL KONKURRENCE
Julie Olsen

115

AUKTORRÄTTSKONFEDERATIONENS LAGSTIFTNINGSKOMMITTÉ
Sven Romanus

119

SOSIALTRYGD, MONOPOL OG FORSVARSPOLITIKK PÅ ÅNDSPRODUKSJONSRETTENS OMRÅDE
Birger Stuevold Lassen

130

VARUMÄRKEN OCH KONKURRENSBEGRÄNSNINGAR
Claës Uggla

137

NOEN BETRAKTNINGER OMKRING »DROIT D'ACCÈS»
Per H. Winsnes