Nordiskt Immateriellt Rättsskydd

NIR 1959 2

Gösta Eberstein, Johan Helgeland, Sten Tengelin, Berndt Godenhielm, Bent Carlsen, Keijo Heinonen, Ø. Thommessen

NIR 1959 2

Read online
Download as PDF
Download ONIX specification

Table of Contents

3

DET INDUSTRIELLA RÄTTSSKYDDET
Gösta Eberstein

10

SPØRSMÅLET OM FELLES NORDISK ANKEINSTANS I PATENTSAKER
Johan Helgeland

23

ILLOJAL REKLAM OCH ANNAN ILLOJAL MARKNADSFÖRING
Sten Tengelin

41

SYNPUNKTER PÅ MÖNSTERSKYDDET DE LEGE FERENDA
Berndt Godenhielm

55

NOTISER

55

FÖRENINGSMEDDELANDEN

56

FRA DANSK DOMSPRAKSIS
Bent Carlsen

61

UR FINSK PRAXIS
Keijo Heinonen

63

FRA NORSK RETTSPRAKSIS
Ø. Thommessen

67

UR SVENSK PRAXIS