Nordiskt Immateriellt Rättsskydd

NIR 1959 1

Magne Falk, Weine Jarnevall, Ulf Bernitz, Bent Carlsen, Keijo Heinonen

NIR 1959 1

Read online
Download as PDF
Download ONIX specification

Table of Contents

3

PATENTSÖKANDE OCH PATENTHAVARE I SVERIGE
Magne Falk

19

OM REKLAMALSTERS RÄTTSSKYDD
Weine Jarnevall

41

OM DUBBELUPPLÅTELSE AV UPPFÖRANDERÄTT
Ulf Bernitz

51

NOTISER

56

FÖRENINGSMEDDELANDEN

57

FRA DANSK DOMSPRAKSIS
Bent Carlsen

62

UR FINSK PRAXIS
Keijo Heinonen

62

UR SVENSK PRAXIS