Nordiskt Immateriellt Rättsskydd

NIR 1958 4

Åke von Zweigbergk, Saul Lewin, Claës Uggla, Seve Ljungman, Björn Bergström, P. O. Langballe, Sven Styrud, Fredrik Neumeyer, Henning Boeg Torfing, Sture Heiding, Bent Carlsen, Keijo Heinonen, Ø. Thommessen

NIR 1958 4

Read online
Download as PDF
Download ONIX specification

Table of Contents

3

LISSABONKONFERENSEN 1958
Åke von Zweigbergk

8

PATENTFRÅGOR
Saul Lewin

16

VARUMÄRKESFRÅGOR
Claës Uggla

23

ILLOJAL KONKURRENS, URSPRUNGSBETECKNINGAR, MÖNSTERSKYDD M. M.
Seve Ljungman

28

BERÄKNING AV SKADESTÅND VID BROTT MOT 1919 ÅRS LAG OM RÄTT TILL LITTERÄRA OCH MUSIKALISKA VERK SAMT ENLIGT FÖRSLAGET TILL NY LAG OM UPPHOVSMANNARÄTT
Björn Bergström

48

AKTUELLA FRÅGOR

48

FÆLLESNORDISK PATENTRET CTR. SUBJEKTIVE NYHEDSKRITER I FINLAND
P. O. Langballe

50

OM PATENTANSPRÅKEN OCH ANSöKNINGSFÖREMÅLETS ENHETLIGHET
Sven Styrud

56

ARBETSTAGARNAS UPPFINNINGAR I TYSKLAND
Fredrik Neumeyer

61

OM »OND TRO» I VAREMÆRKERETTEN
Henning Boeg Torfing

66

FÖRVANSKNING AV ÄLDRE LlTTERÄRA OCH KONSTNÄRLIGA VERK
Sture Heiding

69

NOTISER

74

FÖRENINGSMEDDELANDEN

76

FRA DANSK DOMSPRAKSIS
Bent Carlsen

80

UR FINSK PRAXIS
Keijo Heinonen

81

FRA NORSK RETTSPRAKSIS
Ø. Thommessen

87

UR SVENSK PRAXIS