Nordiskt Immateriellt Rättsskydd

NIR 1948 2

Åke von Zweigbergk, A. H. M. Andreasen, Ulf von Konow, Nils Köhler, Birger Barre, Gösta Eberstein, Bent Carlsen, E. M. Heinonen

NIR 1948 2

Read online
Download as PDF
Download ONIX specification

Table of Contents

3

SJÄTTE NORDISKA MÖTET FÖR INDUSTRIELLT RÄTTSSKYDD
Åke von Zweigbergk

7

PATENTBESKYTTELSENS BETYDNING FOR DANSK ERHVERVSLIV.
A. H. M. Andreasen

23

BRYSSELKONFERENSEN 1948 FÖR REVISION AV BERNKONVENTIONEN FÖR SKYDD AV LITTERÄRA OCH KONSTNÄRLIGA VERK.
Ulf von Konow

32

BÖR EN GENERALKLAUSUL INTAGAS I DEN SVENSKA LAGEN MOT ILLOJAL KONKURRENS?
Nils Köhler, Birger Barre, Åke von Zweigbergk, Gösta Eberstein

41

HAAGKONGRESSEN FÖR INDUSTRIELLT RÄTTSSKYDD OCH FORTSÄTTNINGEN.
Åke von Zweigbergk

53

TVÅ VARUMÄRKESRÄTTSLIGA AVHANDLINGAR.
Åke von Zweigbergk

63

FRA DANSK DOMSPRAKSIS.
Bent Carlsen

68

UR FINSK PRAXIS.
E. M. Heinonen

71

UR SVENSK PRAXIS.