Nordiskt Immateriellt Rättsskydd

NIR 1946 2

Åke von Zweigbergk, Poul Jacobsen, Johan Helgeland, Gösta Eberstein, E. M. Heinonen, Tore Duhs, Bent Carlsen

NIR 1946 2

Read online
Download as PDF
Download ONIX specification

Table of Contents

3

FEMTE NORDISKA MÖTET FÖR INDUSTRIELLT RÄTTSSKYDD.

5

HAKON HJERTÉN
Åke von Zweigbergk

8

NOGLE KOMMENTARER TIL DEN DANSKE OG DEN SVENSKE HØJESTERETS AFVIGENDE AFGØRELSER AF SEPARATOR-SAGEN.
Poul Jacobsen

14

OM PÅBEROPELSE AV UNIONSPRIORITET VED INNGIVELSE AV PATENTKRAV I NORGE.
Johan Helgeland

19

OM FÖRFATTARRÄTTENS OCH KONSTNÄRSRÄTTENS FÖREMÅL.
Gösta Eberstein

24

AVGIFTER, VILKA I FINLAND SKOLA ERLÄGGAS I PATENT- OCH VARUMÄRKESÄRENDEN,HÖJAS TILL DET TREDUBBLA.
E. M. Heinonen

29

OMLÄGGNING AV PATENTANSPRÅK, SÄRSKILT MED HÄNSYN TILL STRYKNINGAR AV BESTÄMNINGAR.
Tore Duhs

33

NOTISER.

44

FÖRENINGSMEDDELANDEN.

47

FRA DANSK DOMSPRAKSIS.
Bent Carlsen

54

UR FINSK PRAXIS.
E. M. Heinonen

62

FRA NORSK RETTSPRAKSIS.

68

UR SVENSK PRAXIS.