Nordiskt Immateriellt Rättsskydd

NIR 1943-44 2

Gunnar Reiland, Axel Hasselrot, Åke von Zweigbergk, Bent Carlsen, E. M. Heinonen

NIR 1943-44 2

Read online
Download as PDF
Download ONIX specification

Table of Contents

3

FRÅGAN 0M SÄRSKILT NYTTIGHETSMODELLSKYDD SOM KOMPLEMENT TILL PATENTSKYDDET.
Gunnar Reiland

17

TIDSFÖRLÄNGNINGAR PÅ PATENTVÄSENDETS OMRÅDE I SAMBAND MED ETT FREDSSLUT.
Axel Hasselrot

24

ÄNDRINGAR I DEN SVENSKA PATENTLAGSTIFTNINGEN.
Åke von Zweigbergk

40

NOTISER.

46

FÖRENINGSMEDDELANDEN.

48

FRA DANSK DOMSPRAKSIS.
Bent Carlsen

71

UR FINSK PRAXIS.
E. M. Heinonen

75

UR SVENSK PRAXIS.