Nordiskt Immateriellt Rättsskydd

NIR 1942 1

P. Ant-Wuorinen, P. O. Langballe, Frithiof H. Stenhagen, Åke von Zweigbergk, Bent Carlsen, E. M. Heinonen

NIR 1942 1

Read online
Download as PDF
Download ONIX specification

Table of Contents

3

PATENTMYNDIGHETEN I FINLAND.
P. Ant-Wuorinen

10

NOGLE SYNSPUNKTER VEDRØRENDE AFHÆNGIGHEDSPATENTER.
P. O. Langballe

22

TILL FRÅGAN 0M PATENTANSPRÅKETS RÄTTSLIGA BETYDELSE.
Frithiof H. Stenhagen

32

SVENSK LAGSTIFTNING OM UPPFINNINGAR AV BETYDELSE FÖR RIKETS FÖRSVAR ELLER FOLKFÖRSÖRJNINGEN M. M.
Åke von Zweigbergk

37

NOTISER.

44

FÖRENINGSMEDDELANDEN.

45

FRA DANSK DOMSPRAKSIS.
Bent Carlsen

59

UR FINSK PRAXIS.
E. M. Heinonen

65

UR SVENSK PRAXIS.