Nordiskt Immateriellt Rättsskydd

NIR 1941 2

Birger Lindgren, E. M. Heinonen, Bent Carlsen

NIR 1941 2

Read online
Download as PDF
Download ONIX specification

Table of Contents

3

OM UPPFINNINGAR OCH PATENT.
Birger Lindgren

10

OM UNDANTAGSSTADGANDEN UNDER KRIGSTID I FINLAND VID BEHANDLING AV PATENT- OCH VARUMÄRKESÄRENDEN.
E. M. Heinonen

15

NOTISER.

23

FÖRENINGSMEDDELANDEN.

25

FRA DANSK DOMSPRAKSIS.
Bent Carlsen

44

UR FINSK PRAXIS.
E. M. Heinonen

50

UR SVENSK PRAXIS.