Nordiskt Immateriellt Rättsskydd

NIR 1941 1

Gösta Eberstein, Kalle Kauppi, Chas Hude, Bent Carlsen, E. M. Heinonen

NIR 1941 1

Read online
Download as PDF
Download ONIX specification

Table of Contents

3

OM SKYDDET FÖR KONSTHANTVERK OCH KONSTINDUSTRI.
Gösta Eberstein

15

OM REFORMERING AV LAGSTIFTNINGEN I FINLAND ANGÅENDE HANDELSREGISTRET, FIRMA OCH VARUMÄRKE.
Kalle Kauppi

23

OM TINGSVIDNER I PATENTSAGER.
Chas Hude

27

NOTISER.

42

FÖRENINGSMEDDELANDEN.

46

FRA DANSK DOMSPRAKSIS.
Bent Carlsen

60

UR FINSK PRAXIS.
E. M. Heinonen

77

UR SVENSK PRAXIS.