Nordiskt Immateriellt Rättsskydd

NIR 1939 1

Axel Hasselrot, Åke von Zweigbergk, Sakari Kuuskoski, Bent Carlsen, E. M. Heinonen

NIR 1939 1

Read online
Download as PDF
Download ONIX specification

Table of Contents

3

OM PARTIELL GILTIGHET AV PATENT, SOM BLIVIT MED ORÄTT BEVILJADE.
Axel Hasselrot

14

NÅGRA HUVUDFRÅGOR VID DET PÅGÅENDE NORDISKA PATENTLAGSTIFTNINGSARBETET
Åke von Zweigbergk

26

ANVÄNDNING AV VARUKLASSER VID REGISTRERING AV VARUMÄRKEN I FINLAND.
Sakari Kuuskoski

38

NOTISER.

40

FÖRENINGSMEDDELANDEN.

43

FRA DANSK DOMSPRAKSIS.
Bent Carlsen

54

UR FINSK PRAXIS.
E. M. Heinonen

62

UR SVENSK PRAXIS.