Nordiskt Immateriellt Rättsskydd

NIR 1938 3

Gösta Eberstein, Julius Møller, B. Lindgren, J. Botolfsen, Fredrik Neumeyer, Bent Carlsen, E. M. Heinonen, Bernt Lund

NIR 1938 3

Read online
Download as PDF
Download ONIX specification

Table of Contents

3

RAGNAR KNOPH
Gösta Eberstein

8

PATENTKRAV OG BESKYTTELSESOMRAADE.
Julius Møller

29

PATENTANSPRÅKEN SÅSOM UTTRYCK FÖR ETT BEVILJAT PATENTSKYDDS OMFATTNING OCH INNEBÖRD
B. Lindgren

41

KLASSREGISTRERING FÖR VARUMÄRKEN.
J. Botolfsen

50

MISSBRUK AV PATENTRÄTT GENOM BESTÄMMELSER I LICENSAVTAL.
Fredrik Neumeyer

59

NOTISER.

64

FRA DANSK DOMSPRAKSIS.
Bent Carlsen

77

UR FINSK PRAXIS.
E. M. Heinonen

84

FRA NORSK RETTSPRAKSIS.
Bernt Lund

90

UR SVENSK PRAXIS.