Nordiskt Immateriellt Rättsskydd

NIR 1937 3

Ø. Thommessen, Y. J. Hakulinen, Kalle Kauppi, Birger Lindgren, Åke von Zweigbergk, Bent Carlsen, Bernt Lund

NIR 1937 3

Read online
Download as PDF
Download ONIX specification

Table of Contents

3

ALFRED J. BRYN
Ø. Thommessen

6

FÖRSLAGET TILL NY FINSK PATENTLAG.
Y. J. Hakulinen

27

NYHETSHINDER INOM PATENTRÄTTEN.
Kalle Kauppi

44

BESVÄRSINSTANS HOS PATENTMYNDIGHET.
Birger Lindgren

68

FJÄRDE NORDISKA MÖTET FÖR INDUSTRIELLT RÄTTSSKYDD.
Åke von Zweigbergk

73

NOTISER.

76

FRA DANSK DOMSPRAKSIS.
Bent Carlsen

78

FRA NORSK RETTSPRAKSIS.
Bernt Lund