Nordiskt Immateriellt Rättsskydd

NIR 1934 2

Kalle Kauppi, Kjeld Rørdam, Rudolf Gertz, Erik Sandegren, Bernt Lund, Åke von Zweigbergk, Bent Carlsen, E. M. Heinonen

NIR 1934 2

Read online
Download as PDF
Download ONIX specification

Table of Contents

3

LAG MOT ILLOJAL KONKURRENS OCH LAGLIGHETEN AV VARUMÄRKES REGISTRERING.
Kalle Kauppi

7

HVORLEDES KAN UNDERSALG AF MÆRKEVARER FORHINDRES?
Kjeld Rørdam

19

PATENTANSPRÅKS FORMULERING OCH PATENTANSÖKNINGARS NYHETSGRANSKNING.
Rudolf Gertz

39

OM AKTIEBOLAGSFIRMA ENLIGT SVENSK RÄTT.
Erik Sandegren

48

FORSLAG I NORGE OM UTVIDELSE AV ADGANGEN TIL MOT ERSTATNING Å UTØVE PATENTERT OPFINNELSE.
Bernt Lund

55

TREDJE NORDISKA DELEGERADEMÖTET FÖR INDUSTRIELLT RÄTTSSKYDD.
Åke von Zweigbergk

68

FRA DANSK DOMSPRAKSIS.
Bent Carlsen

71

UR FINSK PRAXIS.
E. M. Heinonen

75

FRA NORSK RETTSPRAKSIS.
Bernt Lund

81

UR SVENSK PRAXIS.

90

NOTISER.

94

FÖRENINGSMEDDELANDEN.