Nordiskt Immateriellt Rättsskydd

NIR 1982 4

Hannu Pokela, Virpi Tiili, Staffan Sandström, Lars Olof Assarsson, Agne Henry Olsson, Henrik Stannow, Håkan Sjöström

NIR 1982 4

Read online
Download as PDF
Download ONIX specification

Table of Contents

1

Om parallellimport och marknadsföring av parallellimporterade produkter
Hannu Pokela, Virpi Tiili

22

Konkurrensrätten och de legala ensamrätterna – Ny svensk konkurrenslag
Staffan Sandström

33

Om Europapatentverkets praxis på kemiområdet
Lars Olof Assarsson

40

Notiser
Agne Henry Olsson, Henrik Stannow, Håkan Sjöström

52

Ur Svensk rättspraxis