Nordiskt Immateriellt Rättsskydd

NIR 1983 4

Gunnar Karnell

NIR 1983 4

Read online
Download as PDF
Download ONIX specification

Table of Contents

1

Effektiviseringen av den rättsliga behandlingen av patentmål. Anföranden och inlägg vid XVIII nordiska mötet för industriellt rättsskydd den 22–24 aug. 1983 i Århus

48

Skydd för varuutstyrsel enligt mönsterrättslagen, varumäkeslagen och konkurrensrätten. Anföranden och inlägg vid XVIII nordiska mötet för industriellt rättsskydd den 22–24 aug. 1983 i Århus

77

Patentkrav – omfang og fortolkning under Europapatentkonventionen og de nordiske patentlove. Anföranden och inlägg vid XVIII nordiska mötet för industriellt rättsskydd den 22–24 aug. 1983 i Århus

117

Litteratur
Gunnar Karnell

122

Notiser
Gunnar Karnell