Nordiskt Immateriellt Rättsskydd

NIR 1983 1

Niklas Bruun, William Cornish, Gunnar Karnell, Harald Bjelke, Alois Troller, Claës Uggla, Peter Blok, Lars Pehrson, Jan Rosén, Agne Henry Olsson

NIR 1983 1

Read online
Download as PDF
Download ONIX specification

Table of Contents

1

Om den rättsliga regleringen av ”arbetstagaruppfinningar” i Sovjetunionen
Niklas Bruun

17

Copyright Reform in Great Britain
William Cornish

29

KabelTV och upphovsrätt – ett försök till lägesbestämning årsskiftet 1982/83
Gunnar Karnell

48

Rettsavgjørelser om fellesantenner og kabelfjernsyn i seks Bernland
Harald Bjelke

67

Les programmes d'ordinateur (logiciels) sont-ils protégeables par le droit d'auteur?
Alois Troller

71

Fem års erfarenhet av patentbesvärsrätten
Claës Uggla

84

Varemærker og forbrugerinteresser. Anmeldelse af og betragtninger omkring Lars Pehrson: Varumärken från konsumentsynpunkt, Stockholm 1981.
Peter Blok

111

Litteratur
Gunnar Karnell, Lars Pehrson, Jan Rosén

122

Notiser
Agne Henry Olsson

126

Fra dansk domspraksis

138

Fra norsk rettspraksis

170

Ur svensk rättspraxis